Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Lidová krojová pouť

Srdečně Vás zveme ve středu 8. 5. 2019 do Žďáru nad Sázavou na Krojovou pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Začátek pouťe je v 10 hodin v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. Podrobnější informace najdete zde. Loňské akce se zúčastnilo několik folklórních souborů, na 200 krojovaných a cca 700 účastníků z řad široké veřejnosti, proto si letošní pouť určitě nenechte ujít. Fotografie z loňské pouti jsou k dispozici zde.

   Fotografie a koláž : Pavel Černý

krojova pout2019 plakat

Podpořilo město Žďár nad Sázavou