Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Česká mše vánoční s koncertem

Vážení přátelé, v neděli 30. prosince v 16:00 se v opatském chrámu sv. Petra a Pavla v Rajhradě koná vánoční koncert. Účinkuje Chrámový sbor, sóla a orchestr Chorus Collegium Odry a uvede Českou mši vánoční – Hej mistře Jakuba Jana Ryby. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude darován Domu léčby s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. podrobnější informace zde.

vanocni koncert rajhrad2019