Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Putování za Santinim - Východní Čechy

V sobotu 12. 10. 2019 jsme se vydali na místa méně známá, nicméně stejně krásná jako místa tradiční. Za krásného počasí babího léta a v doprovodu českého historika umění Jiřího Kotalíka jsme navštívili Rychnov nad Kněžnou, Opočno a Deštné v Orlických horách. Více informací najdete zde.

 

Putování za Santini Rychnov nad Kněžnou, Opočno a Deštné v Orlických horách
rychnov 1rychnov 2rychnov 3rychnov 4rychnov 5

zajezd vc 12102019