Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Podpis memoranda k projektu OPUS SANTINI

Ve středu 10. dubna 2019 podepsali zástupci Ministerstva kultury ČR, Arcibiskupství pražského, Karlovy univerzity v Praze a spolku Putování za Santinim memorandum k projektu OPUS SANTINI. Tento projekt by měl důstojným způsobem připomenout 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho, které si budeme připomínat v roce 2023. Více informací najdete zde.

Podpis memoranda k projektu OPUS SANTINI proběhl v prostorách Santiniho kaple sv. Anny v Panenských Břežanech, v areálu Památníku národního útlaku a odboje Oblastního muzea Praha - východ. Za Ministerstvo kultury tento dokument podepsal náměstek Ing. Jiří Vzientek, za Arcibiskupství pražské Emeritní pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst SDB, za Univerzitu Karlovu Prorektor UK prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. a za spolek Putování za Santinim jeho předseda Stanislav Růžička.

Podpisového aktu se také zúčastnili radní Středočeského kraje Ing. Karel Horčička, vedoucí Odboru kultury a památkové péče. Mgr. Kateřina Pešatová, členové spolku a novináři.

Podpis memoranda k projektu OPUS SANTINI
opus-santini 1opus-santini 2opus-santini 3opus-santini 4opus-santini 5