Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Santini barokní slavnosti v Želivě

V neděli 4. 6. 2017 se v klášterním kostele Narození Panny Marie v Želivě uskutečnil další přednáškový cyklus Santiniho barokních slavností 2017, tentokrát pod názvem Santini a jeho duchovní svět. Podrobnější inforace zde.

Po slavnostní mši svaté, kterou doprovázel žďárský pěvecký sbor FONS přišla na řadu první ze série přednášek. Doc. PhDr. Jiří Kotalík provedl zhruba stovku posluchačů klášterním kostelem s komentovanou prohlídkou. Odpolední program zahájil prof. PhDr. Vít Vlnas přednáškou na téma Barokní doba a její víra. Poté se ujal opět slova Jiří Kotalík s přednáškou Santini a jeho dílo ve světle víry. O závěrečný program nádherného dne se postaral koncertem barokní hudby Tišnovský komorní orchestr.

Santiniho barokní slavnosti v Želivě
zeliv-santiniho-slavnosti 1zeliv-santiniho-slavnosti 2zeliv-santiniho-slavnosti 3zeliv-santiniho-slavnosti 4zeliv-santiniho-slavnosti 5

 

Banner Kraj Vysocina