Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Odešel moudrý a laskavý člověk

Ve věku 69 let ve čtvrtek v Praze po nemoci zemřel historik umění, památkář a pedagog, Jiří T. Kotalík.

Jiří Kotalík byl vedle řady svých profesních funkcí také aktivním členem Spolku Putování za Santinim a členem jeho výboru. Pro všechny zájemce o život a tvorbu geniálního architekta se staly nezapomenutelné jeho lidsky bezprostřední, přitom však vysoce fundované přednášky a výpravy po Santiniho stopách.

Vstup pana docenta do Santiniho spolkového světa byl osobitý, stejně jako celý jeho přístup k životu. Prostě před lety, jednoho dne zazvonil telefon a v něm se ozval mile ironický hlas. Tady Kotalík, vy prý vedete nějaký spolek o Santinim, proč já v něm ještě nejsem? Od té chvíle to byl náš Jiří, člověk inspirující, na kterého bylo vždy spolehnutí.

Na tuto krátkou osobní vzpomínku by jistě mohli navázat mnozí z těch, kdo se s Jiřím pod Santiniho klenbami setkali. Učiňme tak prosím každý za sebe a připomeňme si moudrého a dobrého člověka.

Milý Jiří, kéž se boží klenba, ze které se nyní na nás díváš, stane navěky připomínkou tvé laskavosti a přátelství.

Stanislav Růžička, předseda spolku Putování za Santinim