Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Santiniho narozeniny v Kutné Hoře

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 byla v Dačického domě, sídle Nadace Kutná Hora – památka UNESCO, konferencí a posléze vernisáží zahájena výstava pod názvem Santini slaví narozeniny – 340 let génia barokní architektury.

Na konferenci vystoupil se svoji přednáškou Život a dílo Jana Blažeje Santini – Aichla předseda spolku Putování za Santinim, Stanislav Růžička. O klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Jana Křtitele, Santiniho stavbě v Kutné Hoře – Sedlci poreferoval Aleš Pospíšil a Ladislav Moučka seznámil všechny přítomné s tématem Gotický klíč české barokní gotiky.

Poté byla vernisáží zahájena výstava, která bude probíhat do 8. 12. 2017. V průběhu výstavy je pro účastníky připraveno 5 workshopů pod vedením malíře a sochaře Marka Králíka.

Spolek Putování za Santinim se významně podílel na přípravě a realizaci této výstavy.

Santiniho narozeniny v Kutné Hoře
kutna-hora-santini 1kutna-hora-santini 2kutna-hora-santini 3kutna-hora-santini 4kutna-hora-santini 5

Dacickeho dum vystava Santini workshopy pozvanka