Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Přednášky pro průvodce i veřejnost

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II společně s naším spolkem uskutečnila v průběhu měsíce ledna 2016 semináře pro průvodce i širokou veřejnost. Série přednášek s tématy Santiniho architektura, cisterciácký řád, vznik a vývoj žďárského kláštera se zúčastnili nejen žďárští, ale i posluchači od Humpolce, Blanska nebo Brna.

Kurz pro průvodce i veřejnost
kurz-zr 1kurz-zr 2kurz-zr 3kurz-zr 4kurz-zr 5

kurz-pruvodci