Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Santini v Senátu

V úterý 15. 12. 2015 se v Senátu Parlamentu České republiky konala vernisáž výstavy s názvem Santini a jeho architektura. Výstrava je pořádána pod záštitou Senátora Stanislava Juránka ve spolupráci s naším Spolkem a je přístupná veřejnosti do středy 23. 12. 2015. Vstup přes recepci "A" z Valdštenské ulice.

Santini v Senátu
santini-v-senatu 1santini-v-senatu 2santini-v-senatu 3santini-v-senatu 4santini-v-senatu 5