Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

V Želivi nalezen ostatek sv. Norberta

Generální rekonstrukce želivského kostela Nanebevzetí Panny Marie se blíží zdárně ke konci. Široká veřejnost bude moci obdivovat nově zrekonstruovaný interiér kostela pravděpodobně již na půlnoční mši svaté. Při rekonstrukci kostela našli restaurátoři ostatek svatého Norberta, zakladatele premonstrátského řádu.

Celý článek najdete zde.