Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Pozvánka k odhalení pamětní desky

Slavnostní odhalení pamětní desky proběhne v pondělí 7. 12. 2015 v 15:00 hod. v Praze na Malé Straně, ve Šporkově ulici v těsné blízkosti domu č. 2. V 16:00 hodin bude sloužena v kostele Panny Marie Božské prozřetelnosti (Nerudova ulice) zádušní mše za J. B. Santiniho a jeho rodinu. Těšíme se na setkání s Vámi.

Náš spolek již dlouho chodil s ideou výroby a umístění pamětní desky našemu geniálnímu architektu J. B. Santinimu na místě jeho posledního odpočinku. Této iniciativy se s velkou chutí chopil pan Jan Brčák a jeho kamarád architekt Jiří Král.

Společnou cestou jsme pak kontaktovali majitele objektu, kterému se myšlenka velmi zalíbila. V průběhu schvalování žádosti u Národního památkového ústavu a Magistrátu města Prahy došlo k opravě kříže a fasády zdi, kde bude deska instalována. Ve čtvrtek 5. listopadu proběhla instalace pamětní desky. Součástí oprav nejbližšího okolí je také pokládka nového chodníku podél celé zdi, kde je pamětní deska umístěna.

Instalace pamětní desky

Dne 5. 11. 2015 proběhla instalace pamětní desky J. B. Santiniho na místě jeho posledního odpočinku ve Šporkově ulici v Praze na Malé Straně.

deska-santini 1deska-santini 2deska-santini 3deska-santini 4deska-santini 5

pozvanka web