Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Santini v České televizi

Česká televize bude v sobotu 12. 9. od 21:05 hod. vysílat na programu ČT24 v rámci cyklu Historie.cs díl s názvem Santini, geniální i neznámý.

Případně reprízy pořadu jsou zatím naplánovány do vysílání na neděli 13. 9. od 9:05 hod. a na sobotu 19. 9.od 13:05 hod. vždy na programu ČT24. Pořad můžete po odvysílání v televizi shlédnout zde.