Santini Aichel

Santini Aichel (pokřtěn 23. října 1652 Praha - 27. září 1702 Praha), psán též Eichel, Aychel, Aeuchl, byl český významný kameník italského původu, otec Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Narodil se Antonínu Aichelovi a Kristýně Ostové v Praze. Za kmotry měl významného italského architekta Carlo Luraga, dále Santini de Bossi, Giovanni Battista Ceresol a Matěje Valkouna, přísedícího nejvyššího purkrabství na Pražském hradě. 

Vyrostl na Starém Městě, kde se také ve zdejším cechu vyučil kameníkem, což oproti otcově zednictví znamenalo pracovní a společenský postup. V učení se pravděpodobně seznámil se svým celoživotním přítelem Adamem Kulichem, pozdějším kamenickým mistrem. Získal práci na Hradčanech, kam se za prací také přestěhoval - bydlel v jednom z malých domků za Jelením příkopem. 27. října 1675 se oženil s Alžbětou Thimovou (20. ledna 1701), se kterou má nejstaršího syna Jana Blažeje, dceru Alžbětu (křtěná 25. září 1678) a Františka Jakuba. V roce 1680 se stal malostranským měšťanem a roku 1686 koupil dům U tří hvězd na Pohořelci. Zemřel předčasně v roce 1702.

Jako zručný kameník se podílel na realizacích projektů francouzského architekta Jana Baptisty Matheye ve stavební firmě Carla Luraga - křížovnickém kostele sv. Františka Sarafinského na Starém Městě (1679-1688), konventu strahovského kláštera či v 80. létech na arcibiskupském semináři a kostele sv. Vojtěcha na Starém Městě. Od roku 1690 pracoval i na monumentálním Černínském paláci od Francesca Carattiho. Kromě sochařské výzdoby paláce a zahrady připravoval také hlavní portál (není však zřejmé, zda byl dokončen). Podle návrhu Giovanni Battisty Maderny vytvořil epitaf hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic v kapli sv. Zikmunda v katerdrále sv. Víta - detaily konzultoval osobně s Matheyem. Pro kostel Povýšení sv. Kříže v Kosmomosích vytvořil křtitelnici, která se do současnosti nedochovala. Dále realizoval blíže neurčené práce pro křížovníky s červenou hvězdou, malostranské karmelitány, hradčanský palác hraběte Leopolda Trauttsmannsdorfa či Šlikovský dům. V roce své smrti pracoval se synem Františkem na novoměstské jezuitské koleji.

Citováno z "http://cs.wikipedia.org/wiki/Santini-Aichel"