Petr Brandl

Petr Jan Brandl (24. října 1668 Praha - 24. září 1735 Kutná Hora) byl český malíř, jeden z hlavních představitelů českého vrcholného baroka.

Narodil se zámožným rodičům. Jeho otec byl krejčí, matka pocházela z rolnické rodiny. Po studiu na jezuitském gymnáziu se dostal do učení k dvornímu malíři Kristiánu Schröderovi, který pracoval jako správce hradní obrazárny. Právě tam poznal Brandl významná italských a holandských mistrů. Vzhledem k tomu, že Brandl příliš necestoval, bylo toto poznání pro něj takřka osudným. Neměl jinou možnost, jak poznat díla evropských mistrů. V roce 1694 byl přijat do Staroměstského cechu malířského.

Jeho život nebyl příliš ustálený. Ve 33 letech se oženil, po čtrnácti letech však manželku se třemi dětmi opustil a žil nespoutaně. Celý život se vyhýbal placení alimentů, ačkoliv byl za svá díla dobře honorován. Všechny finance prohýřil za dobré pití, jídlo či tabák a neváhal se zadlužit.  Před svými věřiteli se schoval v Kutné Hoře, kde chudý a opuštěný umírá. Kutnohorští šepmistři (purkmistři měst horních), vzpomenuvše jeho slávy, mu vypravili monumentální pohřeb.

Bouřlivý život Brandla se odrážel i v jeho díle. Nelze mu upřít vytříbený styl propracovanosti šerosvitu a světelných zdrojů. Oceňována je také jeho práce s prostorovostí obrazových scén. Dodnes nás jeho díla ohromují.

Nejdůležitější práce Petra Brandla

  • Křest Kristův na hlavním oltáři farního kostela v Manětíně
  • monumentální plátno Josef a jeho bratři na zámku v Jindřichově Hradci
  • Simeon s Ježíškem, Národní galerie
  • Klanění tří Králů v Kapli Zjevení Páně ve Smiřicích
  • Poslední přijímání poustevníka Vintíře v klášterním kostele Břevnovského kláštera
  • Smrt svatého Benedikta v klášterním kostele Břevnovského kláštera
  • Svatý Vavřinec a Linhart na oltáři svatého Vavřince a Linharta v kostele svatého Klimenta v pražském Klementinu
  • Sv. Josef, Sv. Jáchym se sv. Annou a Sv. Šimon, obrazy v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně