Naše činnost

  • popularizace osobnosti a díla Jana Blažeje Santiniho Aichla,
  • organizace zájezdů s odborným výkladem, přednášky, konference a besedy,
  • tvorba ucelených prezentačních materiálů propagujících osobnost Santiniho a jeho jednotlivé stavby,
  • zvýšení zájmu a návštěvnosti v jednotlivých objektech,
  • ve spolupráci s odbornými institucemi a společnostmi působícími v cestovním ruchu představovat projekt „Putování za Santinim „veřejnosti jako aktivní a trvalou součást kulturní a poznávací nabídky České republiky. 


Ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Českou centrálou pro cestovní ruch, Komisí pro cestovní ruch sdružení krajů České republiky a dalšími institucemi byla vydána kolekce materiálů, která vrcholí vydáním aktuální publikace Santini. Současně realizujeme skutečné „ Putování za Santinim „ při němž provázíme zájemce jednotlivými regionálními okruhy a seznamujeme je s konkrétními stavbami a jejich vzájemnými souvislostmi. O popularitě těchto akcí svědčí skutečnost, že výkonný výbor spolku hledá další odborné aktivisty, kteří by byli ochotni tyto výpravy provázet. 

Po vzoru zahraničních aktivit se nyní chceme pokusit o zařazení celého Santiniho díla na Indikativní seznam památek České republiky a návazně se snažit o jeho zapsání mezi památky Evropského dědictví či přímo o zápis do seznamu UNESCO. 

Jsme si vědomi, že se jedná o odvážný krok, který nelze uskutečnit bez součinnosti řady dalších institucí. K jeho naplnění však existuje jeden společný a dobrý motiv. V roce 2023 si připomeneme 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho Aichela. Máme tedy před sebou období, ve kterém můžeme jeho odkaz hrdě nabídnout světu jako dosud nedoceněný, ale o to zajímavější „originální český produkt„.