Valná hromada v Praze na Karlově

Členové spolku Putování za Santini si tentokrát pro zasedání Valné hromady vybrali Muzeum České policie v areálu bývalého kláštera na Karlově v Praze. Tento netradiční prostor si zvolili proto, že se v jeho těsném sousedství nachází kostel sv. Karla Velikého a v něm zajímavá realizace Svatých schodů, díla architekta Santiniho, z let 1708 – 1711.

Prvním bodem celého odpoledního programu byla prohlídka tohoto kostela v doprovodu jáhna Jiřího Ignáce Laňky. Poté se členové spolku odebrali do zasedací místnosti Muzea České policie, kde zahájili svoji Valnou hromadu. Hlavním bodem bylo představení ideje projektu OPUS SANTINI, projektu, který spolek Putování za Santinim připravuje jako důstojnou připomínku 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho Aichla. Toto výročí si budeme připomínat v roce 2023.

Základní idea projektu byla Valnou hromadou odsouhlasena. Dále byla ustanovena pracovní skupina ve složení Anna Matoušková, Jiří Kotalík, Francesca Šimuniová, Stanislav Růžička a Miroslav Chlubna, která má tento projekt podrobněji rozpracovat a zahájit jednání s institucemi, které by se na realizaci tohoto projektu účastnili.

Do Spolku byl přijat jeden nový člen, Karel Dolák, majitel hospodářského dvora Hubenov. Zrušeno bylo členství Sylvie Kročákové, a to na základě její žádosti.