Valná hromada v Sedleci

Ve čtvrtek 28. 4. 2016 se konala v pořadí již pátá Valná hromada spolku Putování za Santinim. Místem konání byl pro letošní rok vybrán Sedlec u Kutné Hory. Zde také stojí jedna z prvních Santiniho realizací - překrásný klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Jana Křtitele.

Letošní Valná hromada se nesla především v duchu voleb. V prvních pěti letech působení spolku předsedal této organizaci Stanislav Růžička a výkonná rada pracovala ve složení Lenka Vacková, Irena Maňáková, Miroslav Chlubna a Zbyněk Vintr. Nutno konstatovat, že spolek v tomto období rozjel svoji činnost a dostal se do podvědomí široké i odborné veřejnosti, a do kontaktu se státní správou a samosprávou. Velmi úspěšný je projekt Putování za Santiniho stavbami. K dalším úspěšným počinům bylo vydání knihy a odhalení pamětní desky na místě posledního odpočinku Jana Blažeje Santiniho Aichla. Valná hromada zvolila předsedu i výkonnou radu ve stejném složení i do nadcházejícího období.

Další důležitou událostí bylo přijetí nových členů. Těmi se stali dva pánové, kteří se výrazným způsobem podíleli na realizaci Santiniho pamětní desky ve Šorkově ulici v Praze. Jsou to pánové Jan Brčák a Jiří Král. S radostí jsme také do našeho spolku přijali Benediktinské opatství v Rajhradě, které v členství nahradilo Nadaci ora et labora.

Činnost našeho spolku bude v letošním roce zaměřena především na konání zájezdů – putování za Santiniho stavbami, o který je v poslední době enormní zájem. Další důležitou činností je příprava programu kulturních a společenských událostí pro rok 2017, kdy si budeme připomínat 340 let od narození Jana Blažeje Santinho Aichla.

Na závěr Valné hromady byla připravena prohlídka klášterního kostela s prohlídkou bývalých klášterních prostor, které jsou v současné době v majetku společnosti Philip Morris ČR a.s.

Valná hromada 2016

Sedlec, 28. 4. 2016

vh-sedlec-putovani-za-santinim 1vh-sedlec-putovani-za-santinim 2vh-sedlec-putovani-za-santinim 3vh-sedlec-putovani-za-santinim 4vh-sedlec-putovani-za-santinim 5