Santiniho Zelená hora je na seznamu UNESCO již dvacet let

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl hlavním místem oslav dvacátého výročí jeho zapsání na seznam paměti světa UNESCO, které probíhaly po celý víkend 5. - 7. 9. 2014 ve Ždáru nad Sázavou. 

Program probíhal také v dalším objektu z dílny geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela, v bazilice minor Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, stejně jako v celém bývalém areálu žďárského kláštera. Nechyběla panelová diskuse špiček ve svém oboru, koncerty, divadelní hra, přednášky či tradiční Klášterní noc.

Pořad oslav byl vskutku velkolepý a trval tři dny. „Jsme velmi hrdí na to, že se Santiniho dílo dostalo na seznam světových památek. Podle toho se také přistoupilo k letošním oslavám,“ prozrazuje hlavní organizátor a tvůrce programu Stanislav Růžička, který je zároveň předsedou občanského sdružení Putování za Santinim. Velký zájem vzbudila panelová diskuse, které se zúčastnili například Prof. Jan Royt, PhDr. Irena Bukačová, PhDr Anna Matoušková, zástupci NPÚ a další. Tématy diskuse byly zejména poutní kostel na Zelené hoře, její historie i budoucnost, dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichla, architektura krajiny žďárska. V rámci panelové diskuse zazněl odvážný plán občanského sdružení Putování za Satninim. „Rádi bychom během následujících deseti let dosáhli na další zápis na pamě světa UNESCO, tentokrát s komplexním dílem architekta Santiniho,“ prohlásil na panelové diskusi Stanislav Růžička. Tato zprvu nevinná věta na místě přerostla ve zcela vážnou diskusi. Přítomní odborníci nabídli součinnost, přednesli konkrétní postupy a návrhy, jak projekt koncipovat tak, aby měl reálnou šanci na úspěch. „Tato reakce mě velmi potěšila. Podporu máme po této diskusi snad ze všech stran, to nás motivuje. Nechci prozrazovat žádné detaily a předjímat. Čeká nás teď spousta práce, ale Santini si toto úsilí zaslouží,“ prozradil Růžička.

Oficiální slavnostní zahájení oslav proběhlo v poutním kostele na Zelené hoře. Po proslovech zástupců města Žďár nad Sázavou, kraje Vysočina, ministerstva kultury ČR a UNESCO představil Prof. Jan Royt ikonografii v samotném kostele, poukázal na její význam a Santiniho skvostné propracování. Večer zakončil koncert MUSICA FLOREA s barokními skladbami.

foto Nikola Adlerová a FPV foto.cz

Sobotní den se nesl již od ranních hodin ve vskutku slavnostním duchu. Den otevřela mše svatá za obyvatele města, celý den proudili hosté na bezplatné prohlídky poutního kostela na Zelené hoře. Pozadu nezůstal ani areál bývalého kláštera, kde probíhal bohatý kulturní program a také vzdělávací v podání přednášky profesora Royta pro širokou veřejnost konaná v zámecké zahradě. Ředitele Ústavu dějin umění Filosofické fakulty Univerzity Karlovy diváci odměnili zaslouženým bouřlivým potleskem.

Program oslav pokračoval již tradiční Kláš terní nocí koncertem a divadelním představením hry Hvězdný vůz v bývalém konventu klášteru a programem v bazilice minor. Z baziliky se pak stovky hostů přesunuly směrem k Zelené hoře romantickou cestou, která byla vyznačena ohnivými loučemi. Atmosféru podtrhl koncert Musica navalis, který se odehrával doslova na hladině konventního rybníka, v níž se v celé své kráse odrážel zelenohorský poutní kostel.

Nedělní sváteční den byl zahájen v bazilice minor mši svatou s poutním průvodem na Zelenou horu. V ambitech pak byly oslavy ukončeny chorálem Svatomichalské gregoriánské scholy.

„Oslavy proběhly opravdu na vysoké úrovni. Dovolím si poděkovat všem, kteří se na akci podíleli, zejména Stanislavu Růžičkovi, dále pracovníkům úřadu města Žďáru, partnerům akce, městské policii a také dobrovolným hasičům z kláštera. Celý program byl nesmírně vyvážený a koncipovaný tak, aby si zde každý našel to své – špičkoví odborníci, i laická veřejnost. My Žďáráci máme být právem na co hrdí,“ hodnotí uplynulý víkend Ladislav Bárta, místostarosta města Žďáru nad Sázavou.

Další fotografie najdete zde.